Information

2016.11.24

・経営学修士コース(外国人特別選考)の第2次試験合格者を発表しました。
・経営学修士コース(企業派遣特別選考)【秋季】の合格者を発表しました。 

1.経営学修士コース(外国人特別選考)

第2次試験合格者発表

2.経営学修士コース(企業派遣特別選考)【秋季】

合格者発表